Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tiệm thường lưu những mẫu này lại để thỉnh thoảng mày mò tự làm, dù thành phẩm nhiều khi không đẹp như mình nghĩ nhưng lúc hoàn thành xong không hiểu sao vẫn thấy vui lắm.

Tiệm xin chia sẻ một vài mẫu rập và hướng dẫn đơn giản để khâu túi, ví, chúng mình cùng tận dụng vải thừa, vải cũ để làm nha!

mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản

 

Bạn đang xem: Tổng hợp mẫu rập và hướng dẫn khâu, may một số loại túi, ví đơn giản
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: