Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Cậu có vải vụn, tớ có chỉ thừa, hay mình tận dụng để cùng nhau thêu bọc sách? 

Tân trang lại cho cuốn sách, cuốn sổ tay của mình một chiếc bọc xinh xắn, vừa bảo vệ sách lại vừa làm "đạo cụ" chụp ảnh rất "xịn" đó!

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách từ vải vụn

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ

Bạn đang xem: Tổng hợp mẫu thêu bọc sách, bìa sổ
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: