Đồ may

Danh mục
Khoen chữ nhật màu khói 3x1.8cm Khoen chữ nhật màu khói 3x1.8cm
Cúc gỗ dừa 2.5cm Cúc gỗ dừa 2.5cm
Dây xích túi màu đồng 1m Dây xích túi màu đồng 1m
Mếch dán 1mm khổ 90x50cm Mếch dán 1mm khổ 90x50cm
Mếch dán 2mm khổ 100x50cm Mếch dán 2mm khổ 100x50cm
Mếch dán 3mm khổ 100x50cm Mếch dán 3mm khổ 100x50cm
Mếch dán 1mm khổ 45x50cm Mếch dán 1mm khổ 45x50cm
Mếch dán 2mm khổ 50x50cm Mếch dán 2mm khổ 50x50cm
Mếch dán 3mm khổ 50x50cm Mếch dán 3mm khổ 50x50cm
Ống đựng kim vỏ gỗ Ống đựng kim vỏ gỗ
Set chỉ may 12 cuộn Set chỉ may 12 cuộn
Kéo gấp cắt chỉ loại 2 Kéo gấp cắt chỉ loại 2
Khóa giọt lệ 28cm Khóa giọt lệ 28cm
Khóa kéo nhựa 20cm Khóa kéo nhựa 20cm
Móc càng cua mạ vàng Móc càng cua mạ vàng
Khoen tròn 2.6cm Khoen tròn 2.6cm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: